Cookie/Privacy Policy — Диада

Правила за използване

на diada-movie.com

Този сайт използва бискивитки. Подробна информация може да откриете по-долу.

 1. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
 1. „Потребител“ – физически лица, посетители на уебсайта
 2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.
 1. Уебсайтът и информацията, предлагана на него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на уебсайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на уебсайта той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.
 1. Уебсайтът съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 1. Уебсайтът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Уебсайтът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от уебсайтът. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Уебсайтът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Уебсайтът няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.
 1. Информацията, намираща се на уебсайта, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
 • Уебсайтът не събира/обработва/съхранява лични данни. Уебсайтът следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.
 • Уебсайтът събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.
 • Посочената на уебсайта информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на уебсайта, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на уебсайта и да посочи несъотвествието. Уебсайтът си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.
 • Уебсайтът запазва правото си да променя или подновява правилата и условията, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на уебсайта.
 • Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на уебсайта представлява интелектуална собственост на авторите в екипа на уебсайта. Използването й се разрешава по следните правила:
  1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на уебсайта).
  2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
  3. С посочване на автора.
  4. Без модификации.
  5. И некомерсиално.
 • С използването на уебсайта и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно уебсайта за лични и нетърговски цели.